Processen att skapa lokal evidens

1. Formulera en relevant frågeställning utifrån den verksamhet du befinner dig i. Bolla gärna din frågeställning med kollegor och justera den vid behov.
2. Samla in data för att besvara din frågeställning (t ex genom intervjuer)
3. Analysera data och skapa nya frågeställningar
4. Genomför och utvärdera innovationer
5. Gör din evidensbaserade praktik synlig och transparent