Om oss

Vårt syfte

Kliniska psykologer är en nationell förening inom Sveriges Psykologförbund. Vi hjälper psykologer att vidareutveckla sin professionella förmåga att implementera evidensbaserad praktik i sin kliniska vardag. 

Vår strävan är att skapa olika slags forum och aktiviteter där kliniska psykologer kan ta del av ny kunskap och erfarenheter som har potential att leda till förbättrat professionsutövande. Arbetet innebär också att påverka beslutsfattande organ som kan stödja sådan förbättring (exempelvis genom att assistera förbundet med remissvar). 

Vi gör detta arbete för att kunna skapa mer kompetenta, trygga och hållbara kliniska psykologer vilket i sin tur borgar för förbättrad och långsiktigt hållbar patientsäkerhet och sjukvård.

Föreningen är teorineutral, i den mening att vi endast utgår från de psykologiska metoder som har god evidensgrund. Vi vill att föreningen ska ena psykologer utifrån professionen, inte baserat på vilken “terapiinriktning” man är utbildad inom. Några ledord för föreningen är att psykologer har kompetens till att göra helhetsbedömningar (d.v.s. bedöma, diagnostisera, behandla och utvärdera). 

Här kan du läsa mer om principer för evidensbaserad psykologisk praktik (EBPP)

Medlemskap

Du är välkommen som medlem som legitimerad psykolog, PTP-psykolog eller psykologstudent. En förutsättning för medlemskap är att du också är medlem i Sveriges Psykologförbund.

För att läsa mer om medlemskap och/eller bli medlem, besök Psykologförbundets hemsida på: https://www.psykologforbundet.se/foreningar-och-natverk/nationella-foreningar/Kliniska-psykolog

Styrelsen för 2024-2025 består av

Erik Andersson (Ordförande)
Moa Pontén (Vice ordförande)
Sabina Hahn (Kassör)
Olof Molander
Kristoffer Pettersson
Elizabeth Guest (Studeranderepresentant)

Denna styrelse valdes på årsmötet 2024.