Kontakt

Styrelsen

För frågor om föreningen och styrelsen, kontakta ordförande Erik Andersson.

E-post: erik.m.andersson@ki.se 

För media

Representanter för media med frågor kring klinisk psykologi, psykologisk behandling, psykiatri eller psykologers yrkesroll inom dessa områden, kontakta ordförande Erik Andersson. Kontaktuppgifter, se ovan.