Vad är lokal evidens?

Lokal evidens handlar om att systematiskt utvärdera ditt dagliga psykologarbete för att säkerställa att det du och dina kollegor gör har god effekt. En viktig aspekt med lokal evidens är att det ska utgå från reella problem som du och dina kollegor stöter på i ert dagliga arbete.– Varför gör ingen av mina patienter sina hemuppgifter? 
– När borde jag avsluta mina patienter? 
– Varför slutar alla psykologer på min mottagning?En central del i evidensbaserad praktik är att kunna skapa enkla och genomförbara frågeställningar. Att skapa lokal evidens innebär att arbeta på gräsrotsnivå för att utveckla verksamheten i stort.Poängen är att hitta enkla och relevanta frågeställningar.Att jobba med lokal evidens gör den kliniska vardagen enklare och mer meningsfull. Du utvecklas som kliniker.